Przez ten czas stopa referencyjna wzrosła z 0,10% do 6,75%. Tak wysokiej wartości głównej stopy NBP nie notowano od 2008 r. W kolejnych miesiącach lokaty zaczęły jednak systematycznie tanieć. W grudniu 2023 roku ich średnie oprocentowanie według danych NBP spadło do 4,4 %, natomiast oprocentowanie lokat w promocji do około 6-7%.

Nowa projekcja stawia pod znakiem zapytania komunikację NBP. Zbicie inflacji nie takie proste

Wypowiedzi Ceccato rysują obraz europejskiej gospodarki na próg znaczących zmian monetarnych, z umiarkowanym optymizmem patrząc na wpływ nadchodzących wyborów na rynki finansowe. Przedstawione analizy i przewidywania wskazują na możliwość stabilizacji i wzrostu, mimo iż wyzwania w kontekście politycznym i gospodarczym pozostają obecne. Co ciekawe, od początku 2024 r., trzy- i sześciomiesięczny WIBOR® mają tę samą wysokość lub różnią się o setne procenta (np. o 0,01%). Dobrze widać to na wykresie pokazującym zmiany stawek WIBOR® 3M i 6M od maja 2023 r.

RPP decyduje o stopach procentowych. Kredytobiorcy nie będą zadowoleni

Tak więc, odsetki od nich będą niższe, dopiero kiedy RPP zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych. Z kolei według Grzegorza Dróżdża – jeśli przyjrzymy się rentownościom na rynku obligacji skarbowych, które odzwierciedlają oczekiwania dotyczące zmian stóp procentowych, zauważymy, że rentowność jednorocznych obligacji jest niższa od dwumiesięcznych bonów o 0,6 punktu procentowego. Sytuację, w której krótkoterminowe papiery dłużne mają wyższą rentowność niż długoterminowe, nazywamy odwróconą krzywą rentowności. Zjawisko to nie jest typowe dla normalnych warunków rynkowych, ponieważ zazwyczaj za zainwestowanie pieniędzy na dłuższy okres oczekuje się wyższego wynagrodzenia. Oznacza to, że rynek przewiduje spadek stóp procentowych NBP o około 0,6 punktu procentowego w najbliższych 12 miesiącach. Taka tendencja utrzymuje się praktycznie od ostatnich 6 miesięcy, co znajduje odzwierciedlenie w notowaniach WIBOR®-u.

  1. Nie zmieniło ich także ostatnie posiedzenie RPP z kwietnia 2024 roku.
  2. Oznacza to, że rynek przewiduje spadek stóp procentowych NBP o około 0,6 punktu procentowego w najbliższych 12 miesiącach.
  3. To, niższa stopa procentowa wpłynie na wysokość rat, pokazują tabele.
  4. Do lipca 2023 r., RPP nie zdecydowała o ich zmianie.
  5. Bez zmian – wynika z opisu dyskusji z posiedzenia RPP z IV.

ING Bank: w 2025 roku stopy NBP mogą zostać obniżone łącznie o 75-100 pb

Z początkiem 2024 roku sytuacja się odwróciła, a więc obecnie lokaty zapewniają wreszcie realny zysk. Aktualne stopy procentowe NBP, po decyzji RPP z 7 lutego 2024 roku, są takie same jak w końcówce 2023 roku. Podobnie też kształtuje się oprocentowanie depozytów, co najlepiej pokazuje najnowszy ranking lokat bankowych.

Obniżki stóp procentowych w Polsce? Nie tak prędko

NBP, przy czym w kierunku jej wzrostu będzie oddziaływać przywrócenie wyższej stawki podatku VAT na żywność. Towarzyszyć temu będzie stopniowe obniżanie się inflacji bazowej, choć pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI. Zatem od 5 października 2023 roku maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 18,50%.

RPP decyduje w sprawie stóp, ale kluczowy będzie dokument NBP

“Duża niepewność towarzyszy szczególnie cenom energii – ropa naftowa drożeje po decyzjach OPEC+, także rynek gazu jest rozchwiany mimo dużego zapełnienia magazynów. W takich warunkach przestrzeń do obniżania stóp jest mała” – zaznaczył. Z wypowiedzi Adama Glapińskiego wynika, że w najbliższym czasie nie ma co oczekiwać zmian stóp procentowych. W RPP Odmowa Trumpa przyznać jest tylko ostatni gambit zadowolić republikańskich darczyńców większość jest przekonana, że obecne oprocentowanie w NBP jest najlepsze dla gospodarki. Wzrost inflacji powyżej celu NBP, do którego dojdzie w warunkach ożywienia gospodarczego i szybkiego wzrostu płac, może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki stóp procentowych – mówi dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Podwyżka wpłynie na wysokość zaległości podatkowej

Dodali, że ścieżka inflacji na II połowę 2024 r. Jest obarczona wyjątkowo wysoką niepewnością z uwagi na częściowe odmrożenie cen energii. Prezes wykluczył możliwość przyjęcia waluty euro, póki nie będziemy na poziomie zamożności Rozpocznij handel i inwestowanie aby uzyskać zysk Francji czy Wielkiej Brytanii. Jak wcześniej wskazywał, to kwestia 8-10 lat. “Niemcy stanęły. To powoduje spowolnienie naszego rozwoju”. Innym czynnikiem niepewności jest – jak wskazał prezes – polityka fiskalna rządu.

Prawdopodobieństwem spadnie do 1,5–4,3 proc. “Jego przybliżenie się będzie skutkowało dalszym dostosowaniem stóp procentowych” – czytamy dalej. Ekonomiści banku oceniają, że Rada będzie chciała zachować horyzont 4-6 kwartałów dojścia do celu inflacyjnego (I połowa 2025). “Linia frontu może się zbliżać do Polski” – wskazał prezes w kontekście geopolityki i wojny u naszego sąsiada. Zaznaczył, że konflikty na bliskim i dalekim wschodzie mogą negatywnie oddziaływać na ceny.

Możemy spodziewać się podwyżek stóp procentowych? Jest to mało prawdopodobne, aczkolwiek, jak wynika z informacji Najlepsze sztuczki dla przedsiębiorców aby odnieść sukces na rynku Forex opublikowanych przez PAP Biznes, w marcu 2024 r. RPP odrzuciła wnioski o podniesienie stóp procentowych o 200 pb.

Te ogromne sumy wymagają zaangażowania nie tylko państw członkowskich i rządów narodowych, ale całego przemysłu. Obniżka stóp procentowych jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców, którzy spłacają kredyty hipoteczne, ale także kredyt gotówkowy. Co prawda wysokość miesięcznych rat nadal jest wysoka, ale z drugiej strony, obserwujemy powolny wzrost zdolności kredytowej, co już przekłada się na większe szanse na uzyskanie kredytu. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeszcze w zeszłym roku lokaty przynosiły realnie straty, ponieważ ich oprocentowanie było niższe od wskaźnika inflacji.

Posted by admin, filed under Forex Trading. Date: September 5, 2023, 7:19 am | No Comments »

Comments are closed.